Henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

X-Print Oy
Y-tunnus: 1563930-9
Puhelin: 040 5768081
e-mail: digipaino@x-print.fi
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Arto Kanerva
Puhelin: 0405768081
e-mail: digipaino@x-print.fi

Rekisterin nimi

X-Print Oy:n verkkokaupan asiakasrekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on X-Print Oy:n verkkokaupan asiakkaiden tilausten käsittely sekä tilaushistorian arkistointi. Tietoja voidaan käyttää X-Print Oy:n toiminnan kehittämiseen sekä asiakasviestintään. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilörekisteri sisältää seuraavat tiedot:
1. Henkilön etu- ja sukunimi
2. Postiosoite
3. Sähköpostiosoite
4. Puhelinnumero
5. Tilaushistoria

Säännön mukaiset tietolähteet
Tiedot rekisteriin saadaan henkilöiltä, jotka kirjautuvat järjestelmään.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Tiedot tallennetaan järjestelmään, joka on suojattu ulkopuoliselta käytöltä palomuurilla ja salasanoilla. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Jokaisella käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana.

Tietojen luovutus ja salassapito
Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.